Current Affairs 2022

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന് പുറത്ത് നാസയുടെ ആദ്യത്തെ വാണിജ്യ വിക്ഷേപണം 2022 ജൂണിൽ എവിടെയാണ് നടത്തിയത് ??
2022 ജൂണിൽ രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷം മൂലം രാജിവച്ച മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി?
സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവായ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ പേരിൽ ക്ഷേത്രം നിർമിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ??
റിലയൻസ് ജിയോയുടെ പുതിയ ചെയർമാനായി 2022 ജൂണിൽ നിയമിതനായത് ആരാണ് ??
2022 ജൂണിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പവർ പ്രോജക്റ്റ് എവിടെയാണ് ??
» More Current Affairs

Current Affairs Videos

» More videos

Free Mock Tests

Questions 20
Marks 20
Time 10 Minutes

Start now!

Questions 20
Marks 20
Time 10 Minutes

Start now!

Questions 20
Marks 20
Time 10 Minutes

Start now!

Questions 20
Marks 20
Time 10 Minutes

Start now!

» More Free Mock Tests

Trusted by 15211+ Students

Start Your Exam Preparation Now!

You'll get access to 100000+ questions including multiple choice questions, unlimited mock tests, self analysis tool for evaluating your preparation, notes for future reference and much more..

Question & Answer

» Check Question Bank

Visitor-3438

Register / Login