വന്യജീവി / പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ

 1. മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ്?
  (A) കോഴിക്കോട്‌
  (B) വയനാട്‌
  (C) ഇടുക്കി
  (D) കണ്ണൂര്‍
 2. Show Answer (B) വയനാട്‌

 3. താഴെ പറയുന്നവയില്‍ പക്ഷിസങ്കേതം ഏതാണ്?
  (A) പൊന്മുടി
  (B) ബേക്കല്‍
  (C) തട്ടേക്കാട്‌
  (D) പേപ്പാറ
 4. Show Answer (C) തട്ടേക്കാട്‌

 5. കേരളത്തിന്റെ തെക്കേയറ്റത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ?
  (A) ഇരവികുളം
  (B) തട്ടേക്കാട്
  (C) നെയ്യാർ
  (D) സൈലൻറ് വാലി
 6. Show Answer (C) നെയ്യാർ

 7. ഖാനാ പക്ഷിസങ്കേതം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം
  (a) ഉത്തർപ്രദേശ്
  (b) രാജസ്ഥാൻ
  (c) ഒറീസ്സ
  (d) തമിഴ്‌നാട്
 8. Show Answer (b) രാജസ്ഥാൻ

 9. ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത്?
  (A) പേപ്പാറ
  (B) ചിമ്മിണി
  (C) പറമ്പിക്കുളം
  (D) ചിന്നാര്‍
 10. Show Answer (D) ചിന്നാര്‍

 11. കേരളത്തിൽ ഏത് ജില്ലയിലാണ് സൈബർ പാർക്ക് ?
  A) കോഴിക്കോട്
  B) എറണാകുളം
  C) പാലക്കാട്
  D) വയനാട്
 12. Show Answer A) കോഴിക്കോട്

 13. ഏത് തെന്നിന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാത്താണ് പോയിന്‍റ് കാലിമെര്‍ എന്ന വന്യജീവി പക്ഷിസങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
  (A) കേരളം
  (B) തമിഴ്നാട്
  (C) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
  (D) കര്‍ണ്ണാടക.
 14. Show Answer (B) തമിഴ്നാട്

 15. സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് ഏത് ജില്ലയിൽ ആണ്?
  a) പാലക്കാട്
  b) തൃശൂർ
  c) ഇടുക്കി
  d) വയനാട്
 16. Show Answer a) പാലക്കാട്

 17. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശിയ ഉദ്യാനം ഏത്?
  (A)മംഗളവനം
  (B)പമ്പാടുംചോല
  (C)ഇരവികുളം
  (D) പെരിയാർ വന്യ ജീവി സങ്കേതം
 18. Show Answer (C)ഇരവികുളം

 19. കുമരകം പക്ഷിസങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ്?
  (A) എറണാകുളം
  (B) കോട്ടയം
  (C) ആലപ്പുഴ
  (D) കൊല്ലം
 20. Show Answer (B) കോട്ടയം

Send Feedback

two + one =